Majątek

Na majątek Sądu Rejonowego w Chojnicach składają się:

  • budynki Sądu Rejonowego w Chojnicah przy ulicy Młyńskiej 30;
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  • urządzenia techniczne;
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie;
  • wartości niematerialne i prawne

Rejestr zmian dla: Majątek