Konta bankowe

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu, na który należy uiszczać grzywny, opłaty i koszty sądowe

 

BANK NBP O/O Gdańsk
Nr 73 1010 1140 0000 8422 3100 0000

 


Numer rachunku sum depozytowych sądu, na który należy uiszczać poręczenia majątkowe i kaucje

Bank Gospodarstwa Krajowego


04 1130 1017 0021 1000 9890 0004 (PLN)

 

74 1130 1017 0021 1000 9890 0005 (USD)


58 1130 1017 0021 1000 9890 0002 (EUR)


85 1130 1017 0021 1000 9890 0001 (CHF)


31 1130 1017 0021 1000 9890 0003 (GBP)

 

 

Numer rachunku sum na zlecenie sądu, na który należy uiszczać koszty postepowania sądowego (zaliczka na biegłego, kuratora, itp.)

BANK NBP O/O Gdańsk
Nr 13 1010 1140 0000 8413 9800 0000

 

 

 

 

Numer rachunku Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BANK BGK O/O Gdańsk
Nr 11 1130 1121 0006 5592 6920 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe